Stichting Friese Ouderenbonden

Onze site is verplaatst naar het adres

>>> www.sfobonden.nl


Wat is de SFO?

De Stichting Friese Ouderenbonden, kortweg de SFO, is het samenwerkingsverband van de drie ouderenbonden in Fryslân:

de ANBO (algemeen),

PCOB (protestants christelijk) en de

KBO (katholiek).

Naar de site van ANBO Fryslân